eSTORYBANK 사이즈차트

SIZE CHART
사이즈차트는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것으로 디자인이나 소재에 따라 오차가 생길 수 있으니 참고용으로만 이용해주시기 바랍니다.
ZARA
CLOTHES
US Size 2 4 6 8 10 12 14
가슴둘레(in) 32.3 33.85 35.4 38.6 33.85 40.15 41.73
허리둘레(in) 25.2 26 27.5 29.1 30.7 32.3 33.85
엉덩이둘레(in) 35.4 37 38.6 40.15 41.7 43.3 44.9
WOMEN'S BOTTOMS (IN INCHES)
US Size XXS XS S M/85 L/90 XL
가슴둘레(in) 31.5 32.3 33.9 35.4 37.8 40.15
허리둘레(in) 22.8 24.4 26 27.5 30 32.3
엉덩이둘레(in) 33.8 35.4 37 38.6 41 43.3
FOOTWEAR
FL = Foot length
US Size 5 6 6.5 7.5 8 9 10 11
FL(in) 8.8 9.05 9.3 9.56 9.8 10.06 10.31 10.56
Europe Size 35 36 37 38 39 40 41 42
FL(cm) 22.35 22.99 29.63 24.27 24.29 25.54 26.18 26.62
US Size S M L
FL(in) 9.3 9.8 10.31
Europe Size S M L
FL(cm) 23.63 24.9 26.18
해외구매대행전문 eSTORYBANK
고객센터 010-5097-2028